Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Yâsemin Balkan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
12606