Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
Ahmet Râsim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
10222