Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
H. Fehmi Mutel
Söz Yazarı:
Mehmet İhsan (Trabzon'lu)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10390