Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
11067