Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Eyyûbî Mehmet Bey
Söz Yazarı:
Sâlih Hayri Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
11198