Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Bah.
Usulü:
Sofyan
REPno:
11350