Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yıllarca ben seni aradım durdum
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Nevres Bey(Ûdî)
Söz Yazarı:
Nevres Bey(Ûdî)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi-Semai
REPno:
11384