Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zamanı var ki her bezmim anarsın
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Lâtif Ağa
Söz Yazarı:
Sermet Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
11647