Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Hafif
REPno:
14636