Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
3342