Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
3419