Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14281