Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni...
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Şeref
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
16031