Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pey-ender-pey meserretle
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Hüseyin Paşa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
8775