Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
10249