Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O yâr bana gör ne eyler
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Tanbûri Mustafa Çavuş
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
8559