Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme
Makamı:
Ferahnakaşiran
Bestekarı:
Cüneyt Kosal
Söz Yazarı:
A. Hikmet Gökoğlu
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16220