Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın
Makamı:
Ferahnüma
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
Fâik Ali Ozansoy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
1345