Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
587