Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Muhyî Efendi (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
21597