Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Fuzûlî
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
4165