Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
14284