Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7748