Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
N'ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
7835