Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tepeden nasıl iniyor bakın
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
Arif Sâmi Toker
Söz Yazarı:
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10639