Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine bugün yâri gördüm
Makamı:
Gerdaniye
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
_
Formu:
Köçekçe
Usulü:
Aksak
REPno:
11453