Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ
Makamı:
Gerdaniyekürdi
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
4458