Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Konya'lıya güzel derler gözlerini süzer derler
Makamı:
Gülizar
Bestekarı:
Y. Asım Arsoy
Söz Yazarı:
Y. Asım Arsoy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
16516