Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sormadı hâl-i dil-i gam-hâreyi
Makamı:
Gülizar
Bestekarı:
Nikoğos Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
10147