Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
A zalim sevdiğimden vebalim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
15942