Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ada sâhillerinde bekliyorum
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
_
Formu:
Türkü
Usulü:
Sofyan
REPno:
74