Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
96