Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Süleyman Nazif
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
163