Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
187