Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
210