Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
204