Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hakkı Bey(Beylerbey'li)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
229