Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Mûsa Süreyyâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
258