Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Akşam olur sabah olur yâr gelmez
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Drama'lı Hasan Hasgüler
Söz Yazarı:
Drama'lı Hasan Hasgüler
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
295