Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
F. Nafiz Çamlıbel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
519