Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Âşıkım dağlara kurulu tahtım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
Ö. Bedrettin Uşaklı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
579