Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Durak
Usulü:
Serbest
REPno:
16076