Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
828