Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Bolâhenk Nûri Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Kar
Usulü:
Hafif
REPno:
940