Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
980