Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bekleyip gör neler saklı yarında
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. Şen Sancakoğlu
Söz Yazarı:
Fatma Onur
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
17661