Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Mehmet Emin Yurdakul
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1315