Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Melâhat Pars
Söz Yazarı:
Sıtkı Angınbaş
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1371