Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben Kerem'im ben Aslı'yım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ahmet Özkök
Söz Yazarı:
Yılgör Atçı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Evfer
REPno:
21110