Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben ne ettim sana bilmem âh felek
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1506